Ulice handlowe polskich miast

Ulice handlowe polskich miast

Analiza statystyczna wykonana przez lidera w branży nieruchomości NP Paribas Real Estate wraz ze współpracą z Polską Radą Centrów Handlowych wykazała rolę , jaką pełnią ulice handlowe na tle Polskich miast. W badaniu wzięły udział miasta o największej liczbie ludności a były nimi : Warszawa, Trójmiasto, Kraków,  Katowice, Poznań, Wrocław, Łódź i Szczecin. Raport zawiera m.in. zdefiniowane pojęcie „ ulica handlowa” , funkcje które pełni ten format w obrębie Polskich miast, analizę procentową , która zawiera udział mieszkańców w tym przedsięwzięciu a także pełnią strategię rozwoju.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że ulice handlowe są wysoko rozwijającym się biznesem tylko w miastach o dobrze zorganizowanej strategii rozwoju. Należą do nich Poznań, Wrocław i Łódź . Reszta miast niestety stanowi grupę o niskim potencjale ekonomicznym w których brak jest umiejętności zarządzania takim przedsięwzięciem.

Raport uświadamia mieszkańców, że tylko wspólna współpraca z właścicielami nieruchomości oraz z lokatorami stopniowo rozwinie działalność ulic handlowych na wyższą skalę. Pomimo stawianych barier za kilka lat ulice handlowe mogą stworzyć duże możliwości dla najemców , którym brakuje miejsca do interesu w galeriach handlowych.

Czas przebywania na ulicach handlowych jest natomiast bardzo zróżnicowany. Badania wykazały, że mieszkańcy Łodzi przebywają ponad 60 minut w obrębie tych rejonów, natomiast najmniejszy udział procentowy ma w tym miejscu Kraków. Galerie handlowe są oblegane przez mieszkańców bardzo często. I tak , powyżej godziny to w Warszawie społeczeństwo przebywa w centrum handlowym  – 82 %, natomiast najmniejszy udział ma w tym momencie Trójmiasto z wynikiem 63 %. W badaniu wzięło udział 1900 uczestników i każdy z nich wyraził swoje oczekiwania.

Gołym okiem widać, że ulice handlowe są niedaleko w tyle niż galerie handlowe, dlatego w przyszłości wróży im się ogromny rozwój. Jednak nie należy ich utożsamiać jako konkurencji wobec galerii , a traktować jako atrakcję dla mieszkańców oferując przyjazne środowisko i ciekawe miejsce relaksacji.

 

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *